Integritetspolicy

Integritetspolicy Strängnäs Båtvarv

Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi använder dina personuppgifter. Nedan kan du läsa om våra rutiner och vår personuppgiftspolicy.

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi använder och lagrar enbart de personuppgifter du själv lämnar till oss via hemsida, telefon och e-post. Vi samlar också in aggregerad data (statistik) om våra besökare via tredjepart (Google Analytics). Sådan data kan t.ex. vara Plats (land, ort) och Teknisk data rörande enhet som används och dess inställningar (operativsystem, plattform, skärmupplösning osv).

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden (t.ex. betaltjänstleverantörer, logistikföretag och webbyråer, som hanterar personuppgifter för vår räkning) och görs enbart vid de fall där det är nödvändigt för att kunna uppfylla vårt åtagande. Vi skriver avtal med alla personuppgiftsbiträden. Uppgifter som skickas till självständigt personuppgiftsansvariga företag omfattas av det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. För exakt tid, se rubriker för respektive ändamål.

Vad är cookies och hur använder vi det? 

Cookies är en fil som skickas från vår server och sparas i din webbläsare eller på din enhet. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och samla in anonym besöksstatistik. Du kan själv styra användningen av cookies via inställningar i din webbläsare, men ha i åtanke att vissa tjänster kan fungera sämre eller sluta att fungera om du blockerar eller raderar cookies.

 

I vilka fall samlar vi in uppgifter och varför?

 

GOOGLE ANALYTICS: FÖR ATT KUNNA UTVÄRDERA OCH UTVECKLA VÅRA PRODUKTER, TJÄNSTER OCH SYSTEM

Behandlingar som utförs:
Framtagande av underlag för att förbättra våra produkter, tjänster och system, Analyser av de uppgifter vi samlar in, Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga i våra digitala kanaler.

Personuppgifter som sparas:
IP-adress, Plats (land, ort), Teknisk data rörande enhet som används och dess inställningar (operativsystem, plattform, skärmupplösning osv).

Laglig grund:
Intresseavvägning. Behandlingen utförs för att tillgodose våra kunders berättigade intresse av att förbättra våra produkter, tjänster och system.

Lagring:
Uppgifterna lagras i vårt Google-konto samt i hemsidans administrationsverktyg som aggregerad data (statistik) i 26 månader.

KONTAKT VIA DIREKT E-POST: FÖR ATT KUNNA HANTERA DIN FÖRFRÅGAN

Behandlingar som utförs:
Hantering och kommunikation kring dina frågor.

Personuppgifter som sparas:
Din e-post och korrespondens.

Laglig grund:
Intresseavvägning. Behandlingen utförs för att tillgodose ditt berättigade intresse av att få svar på dina frågor, och i förekommande fall ta del av relevant information från oss.

Lagring:
Personuppgifterna lagras i vår mejl-inkorg tills dess att du inte längre har ett berättigat intresse av att ta del av information av oss.


FORMULÄR: FÖR ATT KUNNA HANTERA DIN BOKNING OCH DINA ÖNSKEMÅL

Behandlingar som utförs:
Hantering och kommunikation kring din bokning/beställning.

Personuppgifter som sparas:
De uppgifter som anges i boknings- eller orderformuläret.

Laglig grund:
Fullgörande av tjänsteavtalet. Insamlingen av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet.

Lagring:
Personuppgifterna lagras i vår mejlinkorg och i vårt orderregister i 24 månader.

KAMERAÖVERVAKNING: FÖR ATT KUNNA FÖREBYGGA OCH UTREDA BROTT

Behandlingar som utförs:
Kameraövervakning (bildupptagning) kopplad till Securitas sker i Strängnäs Båtvarvs lokaler och i inhägnat område.

Personuppgifter som sparas:
Bildupptagning av förvaringsutrymmen och fordon och personer som passerar.

Laglig grund:
Intresseavvägning. Behandlingen utförs för att kunna förebygga och utreda brott och därmed upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

Lagring:
Bildmaterialet sparas i enlighet med Securitas integritetspolicy.

 

Vem är ansvarig för de uppgifter vi samlar in?

Om du har funderingar kring vår hantering av personuppgifter och dataskydd är du välkommen att kontakta oss.

Dataskyddsansvarig:
Strängnäs Båtvarv AB (org nr 559002-5069)
BOX 122 645 22, Strängnäs
Södermanlands län

info@strangnasbatvarv.se

Hur överklagar du hanteringen av dina personuppgifter?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att ett företag hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid att finnas här på webbplatsen.